ETKİ AJANLARI Mustafa Güldağı

Etki ajanları emperyalist güçlerin ülkelerdeki yerli ordularıdır. Gizli ve sinsidirler. Son 4 yılda etki ajanlarının hepsi harekte geçirildi. Etki ajanlığını maddeler halinde anlatacağım. Dikkat buyurun.

ETKİ AJANLARI Mustafa Güldağı
Editör: Emre KAYIRLI
06 Ekim 2020 - 03:59

1) Etki ajanları istihbarat sevislerine ve uluslararası şirketlere çalışır.
Politikacı, İş adamı, Hoca, Sanatçı, Asker, Bürokrat, Siyasetçi, Akademisyen, Medya, Gazeteci, Yazar, Hukukçu gibi her alandan olur. Her yere yerleştirilmişlerdir. Hizmet ettiği güç adına sinsice yönlendirme yapar. CIA, MOSAAD, Avrupa, petrol şirketleri veya uluslararası büyük kurumlara çalışırlar. Bunu çıplak gözle göremezsiniz.

2) Bu elemanlar ülkelerin içinden seçilip ekonomiden siyasete, sanat dünyasından hukuka kadar mayın gibi her yere yerleştirilir. Ülkeler ve liderleri ne zaman milli bir faaliyet yapsa, dışarıya hizmet eden etki ajanları eş güdümlü olarak harekete geçirilir. Sinsi konuşmalar yapmaya başlarlar. İsimleri Türk ismi, dinleri İslam görünür. Devşirilmişlerdir.

3) Mesela Türkiye Azerbaycan'a askeri yardımda bulunurken içeriden biri "Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbaycan'a gönderiyor" derse Türkiye'yi uluslararası arenada zor durumda bırakıp Azerbaycan'a yardım yapılmasını engeller. Türkiye'nin ambargo yeyip ekonomik bunalım yaşamasına sebep olur. Dikkat edin.

4) Bunu yapan tam bir etki ajanıdır. Tam zamanı bekleyip öyle bir söz söyler ki ülkenin milli faaliyeti zarar görür, ülkenin manevra alanı daralır. Mevzunun Azerbaycanla ilgisi yoktur. Türkiye'yi terör örgütleri ile bağlantılı göstermek için en uygun zamandır. Etki ajanı tam o anı bekler ve söyler. Etki ajanı en uygun zamanda harekete geçirilmiştir.

5) Son 4 senedir Türkiye'deki tüm etki ajanları harekete geçirildi. Asimetrik ve profesyonel çalışıyorlar. Çok profesyoneldirler. Hele bazıları vardır ki çok ilginç ve eğitimlidir. Konuştuğu 10 laftan 9'u doğrudur. Birini de öyle yanlış ve zararlı konuşur ki diğer 9'u doğru olduğu için millet etki ajanı olduğunu anlayamaz. O derece profesyonel çalışır.

6) Partilerin, politikanın, medyanın içine yerleştirilmiş öyle etki ajanları vardır ki kendilerini çok iyi gizlerler. İyi, dürüst biri olarak bilinir. Çok kritik bir zamanda gelen emirle öyle bir şey konuşur ki milli gündemi saptırıp milli faaliyete zarar verir. Millet yanlışlıkla söyledi zanneder. Halbuki yanlışlık değildir. Etki ajanının algı için profesyonel hareketidir. Tabi bunu emirle yapar.

7) Bu etki ajanları hükümet düşürmede, milli atılımları ve faaliyetleri manipüle etmede, milli isimleri yıpratmada, milli operasyonlar hakkında şüphe oluşturmada, milli enerji hamlelerini engellemede kullanılır. CIA, MOSSAD, AB, petrol şirketleri adına yapar. Bazıları çok sırrıttığı halde bazılarını anlayamazsınız. Buraya dikkat.

8) Türkiye Libya ile anlaşma yapıp asker ve MİT'çi gönderince bir anda MİT ajanlarının cenazesi deşifre edilip halk kışkırtılmak istendi. Bu etki ajanlarının faaliyeti. Amaçları şehit olan MİT'çi ve askerlerimiz üzerinden halkı kışkırtıp Libya'dan çekilmemizi sağlamaktı. Türkiye'nin Libya'da olmasını kötü ve hatalı göstermek içindi. Bu etki ajanlığı ile halkın tepkisi hedeflendi.

9) Bunlar muhtemelen Türkiye'nin Libya'da olmasını istemeyen Avrupalı ve İsraill'i güçler adına etki ajanlığı yapıyor. Ya da Türkiye'yi Libya petrollerinden uzak tutmak isteyen petrol şirketleri adına etki ajanlığı yapıyorlar. Başka bir ihtimal yok. Emperyalist güçlerin iç cephedeki adamlarıdır. Dışarıda planlanan algı ve propagandayı etki ajanı olarak bunlar içeride pişirip sunuyor. En önemli yere geldik.

10) İçimizden bazı siyasetçi ve medya organları "Türkiye Akdeniz'i geriyor, barışı bozuyor" dedi. Bakın bu katıksız etki ajanlığıdır! Paralı, eğitilmiş etki ajanları bunlar. Ruhları satılmış kişiler! Kime bağlılar? Türkiye'yi Akdeniz'deki doğalgazdan uzak tutmak isteyen ABD'li ve Avrupalı petrol şirketleri adına etki ajanlığı yapıyor. Türkiyesiz Akdeniz ve Afrika için etki ajanlığı yapıyorlar. Sonra parasını alıyor. Bir başka önemli yere geldik.

11) Ayasofya açılırken büyük bir "etki ajanlığı operasyonu" izledik. Hem de iyi hazırlanmış. Zamanı beklenmiş. Diyanet başkanı hutbede Sultan Fatih'in vakfiyesini okudu. Etki ajanları "Atatürk'e lanet okudu" diye verdiler. Neredeyse tüm Türkiye çatışma alanına çevrilmek üzereydi. Sol, milliyetçi kesim kışkırtıldı. Ne amaçlandı? Arkasında kim vardı? Dikkat.

12) Araksında Türkiye'yi Akdeniz, Afrika ve Körfez'den tasfiye etmek isteyen güçler var. Bakın iyi anlayın. Atatürk üzerinden iç kargaşa çıkarıp otorite boşluğu oluşturarak Türkiye'nin pasifize olmasını istediler. Atatürk umurlarında bile değil. Atatürk onlar için kaos çıkarıp ülkeyi teslim alma aracı. Otorite boşluğu oluşmadan Türkiye pasifize edilemez. İlerleyen zamanda iç kaos ve otorite boşluğuna hizmet eden bir denemeydi. Ayasofya'nın etkisini içeri ve dışarda kırmaya yönelik bir etki ajanlığı faaliyetiydi.

13) Bir yere not edin. Etki ajanları bu ülkede her zaman 2 şeyi hep kullanır: Din ve Atatürk. Din ve Atatürk üzerinden toplumu gerip kargaşa oluşturarak büyük şirketlerin ve ülkelerin çıkarlarını korurlar. 28 Şubat'ta, etki ajanları Atatürk ve laikliği kullanarak dış güçlerin çıkaralarını korudular. Etki ajanlarının sloganı Laiklik elden gidiyor idi. Halbuki elden giden baronların tatlı kârlarıydı. Uluslararası güçlerin çıkarlarıydı. Atatürk maskesi ile darbe yaptırdılar.

14) Özellikle CIA, Avrupa ve MOSSAD adına çalışan etki ajanları son 4 senedir demokrasi, özgürlük yok diyerek görev yapıyor. Çünkü Batı'nın örgüt ve kuklaları son 4 senede ciddi şekilde ezildi, pasifize edildi, kitlendi. Batı, bu kuklalarının tekrar serbest kalıp kendileri adına çalışması için demokrasi, özgürlük istiyor. İçerideki etki ajanlarına özellikle demokrasi, özgürlük fısıldıyorlar. Dikkat buyurun.

15) Unutmayın. Etki ajanları tek bir kesime oynamaz. Tüm kesime oynar. Dindar, milliyetçi, sağcı, solcu, Atatürkçü, Kürt, Türk her kesime oynar. Geçenlerde çıkan ve yayılan "Kürtçe konuştuğu için dövüldü" haberi tam etki ajanlarının işi. Amaç HDPKK'yı AB(D) adına güçlendirmek. Türkiye'de Kürtlere zulmediliyor gibi göstermek. Bu katıksız "etki ajanlığı" operasyonuydu.

16) Etki ajanları birbiri ile koordineli çalışır. Siyasetten hukuka, emniyetten sanat dünyasına, medyadan akademisyenlere kadar dışarıdan gelen emirle ortak faaliyete başlarlar. Hepsi farklı görevi oynar. İstenilen algıyı oluşturup, gerekli propagandayı başarıyla yaparlar. Bu etki ajanları her şeyin içindeler. Soros ve ABD lobilerine bağlı sanatçı ve şarkıcılardan oluşan özel bir kadro da var. Etki ajanlığı için sanat, müzik dünyasının içine yerleştirilmişlerdir.

17) Şu anki hükümet "güvenlik ve yayılmayı" esas alan bir ittifakla kuruldu. Bu, her zaman Avrupa, ABD ve emperyalist güçlerin hoşuna gitmeyen bir durumdur. Çünkü içeride ajanları, teröristleri ezer, dışarıda Akdeniz, Asya ve Afrika'ya yayılır. Emperyalistler Türkiye'de böyle yönetimi sevmez. Böyle yönetim oluştuğunda etki ajanlarını yoğun şekilde harekete geçirirler.

18) Böyle hükümete;
Dindarların desteğini
Kürtlerin desteğini
Milliyetçilerin desteğini
Atatürkçülerin desteğini
Kadınların desteğini
Gençlerin desteğini kesmek için ayrı ayrı etki ajanları görevlendirilir. Dindara ayrı, milliyetçiye ayrı, Kürt'e, Atatürkçüye ayrı etki ajanları görevlendirilir ve faaliyete başlarlar: Kışkırtma.

19) Şuan tüm parti ve kurumlardaki dışa bağlı etki ajanlarının hepsi birden harekete geçirildi. Biri yakalıyor, biri tutuyor, biri soyuyor, biri pişiriyor, biri yiyor. Koordineli! Etki ajanları istihbarat servisleri ve uluslararası şirketlere bağlıdır. Çıplak gözle fark edilmez. Karanlık bağların içerisindedir. Lobiler, istihbarat servisleri, düşünce kuruluşları gibi. En önemli maddeye geldik. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve düşünün.

20) Bazen dini, seküler veya laik bir kurum ve yapının en başındaki kişi de etki ajanıdır. Bağlı olanlar bunu bilmez, liderleri ve kurumları ne derse ona uyarlar. İşte bu bir faciadır! Dolaylı yoldan binlerce, milyonlarca kişi farkına varmadan etki ajanına çevrilmiş olur. Ürpertici bir gerçek. İşte bu kan dondurucu...
Bu yazıyı paylaşalım.
Sevgi ve dua ile.
Mustafa Güldağı

YORUMLAR

  • 0 Yorum