Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen gerçekleri.

İşte Osmanlı Padişahları hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler.... IV. Mehmed bedeninin sağlamlığıyla meşhurdu. Öyle ki bir av sırasında, 20 saat at üstünde kaldığı ve hiç yorulmadığı söylenir.

1 / 23

İşte Osmanlı Padişahları hakkında ilk kez duyacağınız gerçekler...