Kübra ÜLKÜ

Kübra ÜLKÜ

İSLAMİ

AHLAKSIZLIK HER YERDE  ONUNLA MÜCADELE EDECEK ALİMLER NEREDE?

03 Eylül 2020 - 14:59 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 - 21:47


Kâdî İyâd rahîmehullâh şöyle buyurmuştur:
“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin hukukunu hayat-ı seniyyelerinde ve vefatından sonra, ezâ ve cefâdan korumak her mü’min üzerine farzdır...” [Kâdî İyâd, eş-Şifâ: 2/245.]

Rivayet edilir ki; İmâm Ebû Yusuf (ra) eline bir kitap aldığında üç gün yemek yemeyi unuturmuş.
Neden acaba? Dini öğrenip öğretme yaşayıp yaşatmaya vesile olma din düşmanlarına karşı Kur’an’ı ve onun mübelliği Hazreti Muhammed’i savunma gibi bir ulvi görevinin olduğunun şuurunda çünkü.
“Covid-19 aşısı için heyetler çalışıyor. Zina, fuhuş altın çağını yaşıyor, ahlaksızlık her yerde, Milyonlarca aile parçalandı, çocukların psikolojisi bozuldu.Batı aileye karıştıkça fesat katlanıyor. Covid'ten daha büyük bir bela olan ahlaksızlıkla mücadele edecek ulema nerede?”(İhsan Şenocak)

Neyin başında ? Kitap mı okuyor  kitap mi okutuyor kitap mı yazıyor kitaptan mi anlatıyor? 
İbn Ömer radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre,  şöyle buyurmuştur :

“İlim üçtür: (Birincisi) Beyan edici kitâb, (ikincisi) geçmişte uygulanan sünnet, (üçüncüsü) bilmiyorum (sözü).”

[Heysemî, Mecmau’z-Zevâid: 1/172 (801)…]

“Bir hab-ı gaflet içre hayal-i muhalde
Geçdi nesim-i subh gibi ‘ömr-i nazenin

Bir gaflet uykusu içinde, olmayacak hayallerle,
Sabah meltemi gibi geçip gitti nazenin ömrümüz.”(( Bâki )

Bir nesil bekliyoruz,
Büyük nizama gebe.
Nedir o nizam, nedir?
Boyun eğmektir Rabbe! 

Gün geldi, saat çaldı;
İşte yol, koş takibe!
Yetmez mi esaretin;
Ey Türkoğlu, davran be!

| Necip Fazıl Kısakürek

‎كانوا يبكون مع التقوى، وأنت تضحك مع الذنوب.."

‎[Onlar takvalarına rağmen ağlıyorlardı,
‎Sen ise günahlarına rağmen gülmektesin..]‎/İbnü’l Cevzî

“Avam'ın delil sormaya hakkı yoktur.” (TEFTÂZÂNÎ rahimehullah)

"Allah'ım...
İşler bana karmaşık geldiğinde
en doğrusuna,
davranışlar birbirinden
seçilmez hale geldiğinde
onların en temizine,
görüşler birbiriyle çeliştiğinde
Senin en razı olduğun görüşe
beni muvaffak eyle!.."(İmam-ı Zeynelabidin (r.a.)

“Müheymin olan Allah ve onun havas kullarının yardımı  olmasa melekte olsan amel defterinin yaprağı karadır.”
Onun için DAHİLEK YA RASULALLAH!
Kasidelerde geçen ‘’Dahilek’’ ifadesi Araplar arasında sığınma için kullanılır. Yani bu ifade kabul edilirse söyleyen, söylenen kişinin zimmetine onun koruması altında girmiş oluyor. Buna göre ;
‘’Dahilek Ya Rasulullah...’’Demek ile ,
“Beni zimmetine al, korunmanda kıl Ya Rasulallah!” Denilmiş olunuyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum