Kübra ÜLKÜ

Kübra ÜLKÜ

İSLAMİ

KADIN: KIZ ÇOCUK, GELİN, ANNE, NENE O HER HALİYLE ERKEĞİN  KUTSALI YİNE 

12 Mayıs 2019 - 17:50


Bir erkek 4 ayrı kadın vesilesi  ile hayır kazanır.Bunlar:
1. Annesi
2. Eşi
3. Kız kardeşi
4. Kızıdır
*
Birinciyi râzı etmek Allah’ın rızasından geçer
*
İkinciye ikram etmek Rasulullahin vasiyyetidir
*
Üçüncü ile ilgilenmek bereket vesilesidir
*
Dördüncüyü terbiye etmek Cennet’e açılan kapıdır.
“Kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allahü teâlânın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur, Cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur.”(Taberani)
“ İlk çocuğun kız olması kadının bereketindendir. Çünkü, Cenâb-ı Hak âyet-i celileye “Dilediğine kız verir ...” diye başlamıştır.

“Allahü Teâlâ’dan beni zahmetsiz rızıklandırmasını istedim. Beni kızlarla rızıklandırdı.”(hş)
“Kızları kerih görmeyiniz. Çünkü ben de kızlar babasıyım.” (Hş)
“Kişinin kız çocuğu olduğu zaman, Allahü Teâlâ bir grup melek gönderir. Onlar: “Esselâmü Aleyküm yâ ehle beyt” (Ey ev halkı size selam olsun) derler ve  kanatlarıyla giydirip, elleriyle başını meshederek “Şu zayıf kadından doğan zayıf kızdır. Bunu bakıp büyütene Allahü Teâlâ kıyâmete kadar yardımcı olsun” derler. “ (Kenzü’l-Ummal)
“Kim kız çocuğunu baliğ oluncaya kadar yetiştirirse, kıyâmet günü ben ve o kimse yan yana bulunuruz. (Mübarek parmaklarını biri birine bitiştirmişlerdir)” (Riyâzü’s-Sâlihîn)

“Sizden birinizin üç kızı veya üç kız kardeşi olur da onlara güzel bakar, giydirir ve evlendirirse, Cehennemle kendi arasında perde olur ve Allahü Teâlâ kendisine Cennet nasip eder. “(Kenzü’l-Ummal)
“İçinde kız çocuğu bulunan her eve gökten her gün 12 rahmet iner ve melekler o evi gece gündüz (aralıksız) ziyaret ederler. Ve ana babasına her gün bir senelik ibâdet sevâbı yazarlar.” (Riyâzü’n-Nâsihin)
“Çarşıdan getirilen şeyi çocuklar arsında taksim ederken kızlardan başlamalı. Onlar kalben daha hassas, ruhen daha incedir.” (Şir’a)

ANNE OLARAK KADIN
"İnsan bir defa anneciğim dese yedi kat gökler secdeye varır."(Gönenli Mehmed Efendi Rahmetullahi Aleyh)

''Annenin rızasını alan  Hz.Veysel Karani Rahmetullahi Aleyh’e nasib oldu  Efendiler Efendisinin hırkası“

Biz her namazda:
“Rabbenağfir-lî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmul hisâb"
Rabbim!Kıyamet gününde beni,anamı,babamı ve mü’minleri bağışla!”duasını okutan İslam Dininin müntesipleriyiz elhamdulillah biz anne ve babalarımızı  her gün defalarca anarız.
“Vay gidi 365 günlük senede birgün annesini hatırlayan cemiyet terbiyesine.”(Semiha Ayverdi)

YORUMLAR

  • 0 Yorum