Kübra ÜLKÜ

Kübra ÜLKÜ

İSLAMİ

TALEBE AMA HANGİ TALEBE? HOCA AMA HANGİ HOCA?

17 Eylül 2018 - 21:27 - Güncelleme: 17 Eylül 2018 - 21:47

Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hoca veya Talebe olarak başlayan kadrilerime ithafen!

 الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إلاذِكْرَ اللّهِ تَعَالى وَمَا وَلاَهُ وَعَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ .
"Dünya mel'undur, içindekiler de mel'undur, ancak zikrullah ve zikrullah'a yardımcı olanlarla âlim veya müteallim(talebe ) hâriç." (Tirmizî)
Mel'un, metrûk ve rahmetten uzaklaştırılmış demektir. Dünya ve içindekilerin mel'un olması, enbiya, asfiya, âbid gibi yüce ruhlar tarafından terkedilmiş, itibâr edilmemiş ve Allah tarafından da terkedilerek, rahmetten uzak kılınmış demektir."
Âlimler derler ki: "Aslında  "Allah'ın hoşuna giden şeyler" tabirinde her çeşit hayır gibi, faydalı ilim de mevcuttur. Buna rağmen ayrıca âlim ve müteallim'in zikri onların şanlarını açıkca yüceltmek, onları tafdîl etmek, onlar dışında kalan insanlarda hayır olmadığını ilan etmek, âlim ve müteallimden maksadın Allah'ı tanıyan, ilimle amelin arasını cem'eden kimselerin kastedildiğine, câhillerin ve ilmiyle amel etmeyenlerin, fuzûlî ve dîne müteallik olmayan şeyle amel edenlerin hâriç tutulduğuna tenbîh içindir."
Zikrullah'a yardımcı olanlardan maksad nedir?
Allah'ın emri, Resûlünün (aleyhissalâtü vesselâm) sünnetine müteveccih olan her çeşit hayır amellerdir: İlim talebi, emr-i bi'lma'rûf nehy-i ani'lmünker, sadakalar, sıla-i rahm gibi dinin teşvik ve tecviz ettiği ve Allah'ın hoşuna gidecek her çeşit "iyi ameller."
(Kütüb-ü Sitte Terceme)

   Almanya'da bir lise müdürü her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerine şu mektubu gönderirmiş.
Bir toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim.Gözlerim hiçbir insanin görmemesi gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin  vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar... 
Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum. Sizlerden isteğim şudur. Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin.Okuma yazma, matematik çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır...
Yoksa....
“Kötü kimselerle sohbet etmek, hayırlı kimseler hakkında suizanda bulunmaya sebebiyet verir.” Hasan-ı Basrî (rah.)

“Oturma Münkir ile alırsın sancı(itikadi, ameli, ahlaki yönden manevi yara)
Paklamaz seni her kalaycı (öyle kirlenirsin ki düştüğün o kötü ahvalden seni kolay kolay herkes kurtaramaz) “ (İsmet Garibullah Kaddesellahü)

YORUMLAR

  • 0 Yorum