AZİZ İSTANBUL
Mevlüt Güler

Mevlüt Güler

AZİZ İSTANBUL

31 Mayıs 2019 - 14:11

           İSTANBUL! İSTANBUL!
29 Mayıs 1453
Peygamber sav.in müjdesi gereği olması gereken oluyordu, olacaktı.
Allah sözünden vazgeçmez.
O bir şeyin olmasını isterse, ona sadece ol der, oda oluverir.”
  O günden bu yana üzerine şiirler yazılmış, methiyeler dizilmiş, şarkılar söylenmiş.
Bir olunmuş onunla, Orhan Veli misali:

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor,
Yavaş yavaş sallanıyor,
Yapraklar ağaçlarda.
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları,
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken,
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık,
Ağlar çekiliyor dalyanlardan,
Bir kadının suya değiyor ayakları,
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalıçarşı,
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa,
Güvercin dolu avlular,
Çekiç sesleri geliyor doklardan,
Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları,
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Başımda eski âlemlerin sarhoşluğu,
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı,
Dinmiş lodosların uğultusu içinde.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir yosma geçiyor kaldırımdan,
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar…
Bir şey düşüyor elinden yere;
Bir gül olmalı…
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde,
Alnın sıcak mı, değil mi, bilmiyorum,
Dudakların ıslak mı, değil mi, bilmiyorum,
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından,
Kalbinin vuruşundan anlıyorum,
İstanbul’u dinliyorum
Tarih İstanbul’u yazmış, İstanbul tarih yazmış. İşte bazı ünlülerin İstanbul tarifi:
Napolyon'un ifadesiyle dünya bir tek ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu ya da Alphonse de Lamartine'n ifadesiyle dünyaya bir kez bakma imkanın olacaksa sadece İstanbul'dan bak, Gyllius'un ifadesiyle ise tüm şehirler ölümlüdür İstanbul hariç.
     Arif Nihat Asya ‘da der ki” Köyümü Çatalca’ya, Çatalca’yı İstanbul’a bağlamışlar” Her kes bir şekilde İstanbul ile bir bağ kurmuştur, İstanbul kadimdir, güzeldir ve özeldir. Çelebi Mehmed’i, Fatih Sultan Mehmed yapan ideAli şudur:
“ Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u”
İstanbul’u vazgeçilmez kılan, kızıl elma yapan Hazreti Peygamber’in “ Letüfel tehanel, Konstantiniyetü felilen emüru ve emüraha, zalikel ceylu ve zalikel ceyş”(İstanbul mutlaka feth olunacaktır, onu feth eden Komutan ne güzel Komutan, onu feth eden asker ne güzel asker”
Geçmişimize selam olsun.