Mevlüt Güler

Mevlüt Güler


KARABAĞ BİZİMDİR

06 Ekim 2020 - 20:30

          SAVAŞA MECBUR KALMAK 
“DAĞLIK KARABAĞ NEREDE?

       Dağlık Karabağ Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölge.

DAĞLIK KARABAĞ NEDEN ÖNEMLİ?

Dağlık Karabağ Ermenistan'ın hak talebinde bulunduğu ve hak ihlal ettiği bir bölge olma özelliğini taşıyor. Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı.Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti.

Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildi, 1 milyona yakın kişi de yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü. Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu. Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.” Yeni şafak gazetesi.
    Tarih övgü yada sövgü kitabı değildir, tarihten ders alınır.
Der ya Koca Şair Akif:
“ Tarih tekerrürden ibaretmiş, ne masal şey,
   Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi”
En son ermeni çetelerin 1919 yıllarındaki mezalim gibi, 100 yıl sonra bile, kanın aynı kan olduğunu be dahi fıtratın aynı fıtrat olduğunu “ cinsine çeker” misali yine bugün Kilimleri ile meşhur GENCEMİZE saldırmıştır. Fakat ne Dünya,  eski  Dünya nede Azerbaycan eski Azerbaycan’dır.
   KARABAĞ HAKKINDA DAHA GENİŞ BİLGİ
Karabağ, Azerbaycan’da Kür ve Aras Irmakları ile şu anda Ermenistan sınırları içinde bulunan Gökçe gölü arasında ki dağlık bölge ile bu bölgeye bağlı ovalardan oluşan bir yerdir. Bölge ismini 17.yy’ da bu toprak üzerine kurulan bir Azerbaycan Türk hanlığından almıştır. Karabağ bölgesi Azerbaycan’ın diğer bölgeleriyle beraber, Ermenistan’ı ve İran’ı da kontrol edebilecek bir noktada bulunması nedeniyle Kafkasya bölgesinde jeopolitik bir öneme sahiptir. Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ (4.400 km2)’ lik yüz ölçümüyle, Karabağ bölgesinin (18.000 km2) bir parçasıdır. Ormanlık bir araziye sahip olan dağlık Karabağ bölgesi aynı zamanda yeraltı kaynakları yönünden de çok zengindir. 19.yy’ ın başlarına kadar Türk boyları tarafından yönetilen bölge, 1826 yılında Çarlık Rusya’nın işgali altına girmiştir. Bölgede ki nüfusunun %65’ini Azerbaycan Türkleri oluştururken, Ermenilerin nüfus oranı % 35’ti. Fakat Çarlık Rusya’nın, Osmanlıyla aralarında, kendisine yakın bir Hıristiyan devleti kurma çabaları doğrultusunda, bölgeye Anadolu’dan ve İran’dan 1.000.000 civarında Ermeni göç ettirilmiştir [1].

Bu göçler sonucunda Ermeniler nüfus çoğunluğunu ele geçirmiş böylelikle Ermeni bölgesinin kurulması sağlanmıştır. 1. dünya savaşı öncesinde Osmanlı denetiminde bulunan bölge, Osmanlı’nın savaştan yenik ayrılmasıyla İngilizlerin kontrolüne geçmiştir. İngilizler de Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolünü Azerbaycan’a bırakmıştır. 1921 yılında Sovyetlerin işgaline uğrayan bölgenin, Bu dönemde de Azerbaycan toprağı olduğu kabul edilmiştir.1991 yılında Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın bağımsızlıklarını kazanmaları sonucu devletler Karabağ bölgesi için savaşmış, bu savaş sonucunda Karabağ Ermenistan’ın kontrolüne geçmiştir.
Kaynak:
[1] http://www.azerbaycan.ihh.org.tr/

Ez cümle gerçeklerin bir huyu vardır; oda eninde sonunda ortaya çıkmaları.