Ömer Okudan

Ömer Okudan

SİYASET-GÜNDEM-ANALİZ

SAMSUN'MU AMİSOS'MU

23 Nisan 2018 - 21:29

Beldeler, şehirler ve devletler. Devletleri ayakta tutan insanlar. İnsanların refahı ve ekonomik gücü elinde bulundurması için ise iş sahaları...

Gelişmiş toplumlar kendi insanının ekonomik egemenliğini sağlamaları için öncelikle sanayi ve diğer iş kollarına önem verirler. Çünkü insan ekonomik olarak özgür değilse mutlu da değildir. Mutlu olmayan toplumlarda devletine her zaman zarar verirler. İşte bu düşünce ile gelişmiş toplumlar öncelikle kendi insanını ekonomik olarak düzlüğe çıkarmak isterler. Bakın Avrupa, Amerika ve Japon toplumlarına bugün sanayi ve teknolojide en ön sıradalar. Arge çalışmalarını hep ön planda tutup teknolojide ve sanayide üstün olan toplumlar gelişmemiş ve fakir kalan toplumlar üzerinde hep hak sahibi olmak istemişlerdir. Sanayisini ve teknolojini en ön sıraya koyan toplum mühendisleri her zaman başarılı olmuş ve de başarmaya da devam etmektedirler. Kendi toplumlarının ekonomik düzlüğe çıkarma konusunda hızlı davranan idareciler bunun yanında halkının refahı ve huzuru için de spor tesisleri ve eğlence alanlar oluşturmuştur. Bir devlet teknolojik açıdan ilerlemeyip sanayileşemezse kalkınma hamleleri de olmaz, dışa bağımlı yaşarlar.

Günümüz Türkiye’sinde ise durum çok çok farklı. Teknolojide geri kalan Türkiye, sanayileşme alanında da maalesef tam başarılı olamamış ve dışa bağımlılığını devam ettirmiştir. Ülke bazında sanayi tesisleri ve diğer iş kollarını yüceltmek, üst sıralara çıkarmak için gayret edilse de pek verimli olunamaıştır. Bizde ki idareciler sanayi alanında sınıf atlamaları yerine  “Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” mantığı ile toplumu uyku psikolojisine sokup kendi istekelerini idame edegelmişlerdir. 
Bir şehrin ya da bir ülkenin üretimden çok tüketime dayalı bir sistematiği varsa o şehir ya da devlet zaman içerisinde küçülür, iflas eder ve batar. Sırf “ben yaptım oldu” mantığı ile de bir yere varılmaz.

Yukarıda anlatmaya çalıştığım şehire karşı en güzel örnek bugün Samsun.

Samsun bir tarafında Kızılırmak diğer tarafında Yeşilırmak ile beslenen Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ve en gelişmiş şehri. Ancak için şehire girdiğiniz vakit sizi sadece insan kalabalığı ve gittikçe betonlaşmaya dönen bir şehir görünümü karşılıyor. Çoğu insanımız diyecek ki “Samsun yeşil bir şehir”. Belki evet Samsun yeşil ve doğası ile de harika bir şehir ancak teknoloji ve sanayi dalında hız alamamış, her tarafa alışveriş merkezlerinin dikilip üretimden çok tüketime dayalı bir şehir haline gelmiştir.

Şehir olarak Samsun yatırımlarını daha çok sanayiden yana kullanmaktansa devasa heykellere kullanmaya önem vermiştir. Tabi burada şehir idarecilerinin hataları çok büyük. Bir düşünün Samsun’a dikilen devasa heykellerin topluma ne gibi bir faydası var? Kimi ya da kimleri daha çok memnun ediyor? Dikilen heykeller Samsun halkına neler kazandırmıştır? Bir de öyle bir heykel dikilmiş ki hayretler verici. Şanlı Ayyıldız sembolünün tam ortasına bir heykel sizce nasıl durur?  Samsun’un Batı Park bölgesindeki iki aslan heykelinin ortasında yer alan devasa Amazon Kadın heykeli ve heykelin altına resmedilen Türk Bayrağı figürü. Bu kadar ucube bir duruma göz nasıl yumulur? Bu şehrin idarecileri bunu görmezler ya da bu ucube olayı görüp hiç mi müdahale eden olmaz? Ey hayt, insanlık nereye gidiyor? Toplumlar bu kadar mı yozlaştırılır? Bu heykel ki ne halkı ne de Türk Milletini asla yansıtmıyor.

Samsun’un Batı Park bölgesinde bulunan devasa Amazon Kadın heykeli ve heykelin altına resmedilen Türk Bayrağı figürünün kaldırılması için imza kampanyası başlatılmış. Umulur ki bu hatadan geri dönülür. 

Gelişmekte olan toplumlar öncelikle insanın refahı ve huzuru için mücadele ederler. Ucube durumunda bulunan bu heykel insan hayatına bir şey katmaz. 

Umulur ki yapılan bu yanlış uygulamadan Samsun idarecileri derhal geri adım atar, halkının huzuru, güveni ve ekonomik durumu için mücadele ederler.

Selam ve dua ile

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum