Prof Dr. Serap GÖNCÜ

Prof Dr. Serap GÖNCÜ

TOPLUM PİSKOLOJİSİ

Göreceli zamanlar

07 Mart 2019 - 07:33

Göreceli zamanlar
Bu dünyada "herkese eşit olarak verilen tek şey zaman"dır.  Bu zamanı en iyi şekilde kullanmak ise temel amaçtır. Zaman yönetimi "neyi, niçin ve ne zaman yapılacak listesi"ni oluşturmaktır.  Hayatta ki başarımız da, yapmak istediklerimiz ve yapmak zorunda olduklarımız arasındaki seçimlerde gerçekleşecektir.
Zaman sadece uzayda değil günlük yaşamımızda da görecelidir. Aynı sürede yapılan işler miktar ve kalite bakımından farklıdır.  Aynı iş farklı sürede yapılabildiği gibi aynı sürede daha kaliteli iş yapmak da mümkündür. "Zaman yönetimi", ihtiyaç, sorumluluklar, zevkler, sosyal yaşam  etkinliklerini de içerecek şekilde zamanın planlı kullanımı demektir. Zamanı etkin kullanan kişilerin işleri ertelemeyip azda olsa biraz başlangıç yaptıkları, hiçbir işi küçümsemedikleri, her işi aynı hassasiyet ve ciddiyetle ele aldıkları, farklı görüşleri dikkate alarak iş yaptıkları ve yaptıkları işe çok iyi odaklandıkları görülür. Bu kişiler ayrıca zaman yönetiminin, zamandan ziyade insanın kendini yönetebilmesi, kendine söz geçirebilmesi olduğunu bildikleri de aşikardır. Zaman yönetimi gençlik dönemlerinde de daha da önemlidir.  Çünkü gençlik yıllarında yapılan yatırımlar, ileri yaşlarda birikim olarak karşısına çıkacaktır. Bu nedenle gençlik yıllarında büyük işler yapmak için tek "fırsat alanı" dır. İnsanlar genel olarak zaman yönetimini öğrendiklerinde  dengeli, stressiz, odaklı, motive çalışma ortamı temini ile  özgüven ve özsaygı gelişecektir. Böylece zamanı etkin kullananlar "imkansızdan olabilire" geçebilecektir.
Farkı yaratan bu küçük zaman dilimlerinin kullanım şeklidir. 1897 yılında, Vilfredo Pareta "Herhangi bir bireyin başarılarından çoğu(%80), zamanın küçük bir bölümünde (%20) ortaya çıkar" tespiti de bunu anlatır. Bu ilkeye 80/20 ilkesi denmiştir. Aşağıdaki 6 sorudan kaçına evet diyebildiği insanın kendini yönetebildiği ve kendine söz geçirebilme düzeyini gösterecektir.
1. Mevcut koşullarda ulaşılabilir, gerçekçi hedefleriniz var mı ?
2. Yapılacak işleri tarih vererek yazıyor musunuz?
3. Muhtemel sorunlara karşı esneklik payınız, B planınız varmı?
4. En verimli çalışma zaman diliminizi  biliyor musunuz?
5. Sizi işten alıkoyan alışkanlıklarınıza karşı önlem aldınız mı ?
6. ‘Hayır’ demeyi biliyor musunuz?
Bu konuda çoğu yetişkinin de yüzde yüz hepsini yapabiliyorum diyebileceğini sanmıyorum. Ama insan farkına varır ve isterse zamanı çok iyi kullanır.
Küçücük zamanlarda büyük başarılar elde etmek zaman yönetimi ile mümkün olur. Çünkü, zaman yönetimi, zamanı iyi değerlendirerek, belli bir zaman dilimine daha fazla iş ve etkinlik sığdırabilme becerisidir. Zaman yönetimi için öncelikle günlük 24 saatin kullanımını gösteren   "zaman çizelgesi "  gerekir. Her aktivite için başlama  ve bitiş saati  ile  en çok dört kelime ile yapılan faaliyeti belirtmek yeterlidir. Bunu yaparken özellikle kendimize karşı dürüst olmak gerektiğini ve yapılan işin önem düzeyini gerçekçi olarak not edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Yapılan işin hangi saatte ne kadar sürdüğü ve planladığımızla gerçekleşen arasında ki farklar önemli bir göstergedir. Zaman çizelgesi ile, zamanın çoğunluğunun nerelerde harcandığı, boşa geçen zaman dilimleri, ihmal edilen işler de böylece ortaya çıkmış olur.  
Genel olarak yapılan çalışmalar
1. Hedefsizlik,
2. İsteksizlik,
3. Pişmanlıklar,
4. Hayalcilik,
5. Öncelikleri belirleyememe
6.Olumsuz kişisel tutumlar gibi nedenlerden biri veya birkaçı kişide  odaklanamama ve işi sürüncemede bırakma problemi yaşamasına  neden olarak zamanı boşa geçirmeye neden olmaktadır.
 
Unutmayın "zaman herkes için aynı hızda akıyor". O halde harekete geçmek için istediğimiz bir konuda iyi bir hedef seçip, pişmanlıkları geride bırakarak hayallerin peşine düşmek için öncelikleri belirleyip  olumsuz kişisel tutumları geri plana itebilmek için çabalamak ilk adım olabilir. Bundan sonra "başarı, mutluluk ve takipçisi olan para" ard arda gelecektir.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum