Prof Dr. Serap GÖNCÜ

Prof Dr. Serap GÖNCÜ

TOPLUM PİSKOLOJİSİ

Hayvancılık vizyoner girişimcileri için...

07 Eylül 2020 - 21:43

Hayvancılık vizyoner girişimcileri için...
40 yıldır sığır yetiştiriciliği konusunda okuyan, yazan, araştıran, projeler yapıp, denemeler yürüten bir akademisyen olarak sahaya baktığımda yapılacak çok şey olduğunu görebiliyorum. Bugün ithalat ile ülke hayvancılığına kalıcı çözüm bulunamayacağı anlaşılmış durumda. İç kaynakların kullanımı ve  Türkiye genç nüfusunun hayvancılık üretimine kazandırılması gerektiği iyice anlaşılmış durumdadır. Ayrıca, hayvancılığın ülkemiz insanının kaliteli hayvansal ürün talebini karşılamada sonsuz olmasa da, gerekli yönetim ilkeleri uygulandığında daha verimli olabilecek potansiyeli ile  tek güvenilir kaynak olduğu da anlaşılmıştır.
Yenidünya düzeninde girişimcilik perspektifi ile kişisel farkındalığı ile hayat amacını girişimcilik olarak seçen ve isteyen birçok insanımız var. Ama bunların büyük çoğunluğu, hayvancılığın büyük bir hazine olduğunun farkına henüz varamadılar.  Günümüz girişimcilerinin yaşları, cinsiyetleri,  meslekleri, eğitim düzeyleri çok farklı olsa da ortak noktaları bulundukları, çevreden, çalıştıkları alandan bir şekilde sıkılmış ve arayış içinde ki bir ruh hali taşımalarıdır.
Bu girişimci ruhlar, karşılaştıkları insanları, konuşmaları, okumaları, tartışmaları ve galiba en önemlisi heyecanları ile çok etkiliyorlar. Ben bu girişimci grup içinde özellikle hayvanları seven, bir çiftliği olsun isteyen, doğal hayat yaşantısına özenen ve organik ürün üretmek düşüncesine yönelmiş olanları vizyoner oluşları ile ayrıca takdir ediyorum. Çünkü bu kimseler, sahip oldukları hayallerini, gerçeğe dönüştürmek için çabalıyor, uğraşıyor, hem düşünsel hem de bedensel anlamda büyük bir gayret sarf ediyorlar. Ama galiba daha da önemlisi tutundukları bu hayallerinden hiç vazgeçmiyorlar. Hayvancılık hayali için hedefler koyup, planlar yapıp, uğruna çalışıp ulaşmak için yeni şeyler öğrenme zorluğuna seve seve katlanıyorlar. Ama, farklı özelliklerdeki bu insanların fikirlerini projelendirme ve finansal kaynaklara ulaşma da güvenilir desteklere ihtiyaçları da ortada.
Hayvancılığın durumuna uyarladığım bir hikaye var, şöyle;  Adamın biri hayvancılıkta iş kurmak için ne yapabilirim  diye sorar, danışman "boş beyaz bir duvar göstererek, bu duvarda ne var?”. Girişimci, “Hiç” diye cevap verir. Danışman  “Peki, bu duvara ne yapabilirsin ?” der. Adam “Her şeyi yapabilirim ” der. Evet der danışman, hayvancılıkta her şey yapılabilir. Asıl sorun şu; siz bu boş alana ne koyabileceksiniz, emek, para, bilgi, tecrübe, işbirliği? olmayanı, ihtiyacınız olanı, eksik olanı bulabilecek misiniz?  İşte bu hikayede olduğu gibi hayvancılık da şu an her şeyin yapılabileceği, "hiç noktasında" . Evet, hayvancılık üretimden, sanayiye uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.
1.  Sığır, koyun, keçi, tavuk, bıldırcın, keklik, tavşan, devekuşu, gibi birçok farklı üretim alanı var.
2. Hayvansal ürünleri alıp-satıp, işleyenler var. Gübre alıp-işleyip satanlar buna güzel bir örnektir.
3. Üretim dallarının ihtiyacı olan alet ekipmanı üretip satan ve teknik destek sağlayanlar var. Mesela kovan üretimi, mesela, ahır içi bölme demiri üretenler, ahırlarda kullanılan özel fanları üretenler var.
4. Hayvancılığa yem hammaddesi,  yem ve çeşitli katkılar üretenler de var.
5. Girişimcilerin fikirlerini projelendirme ve finansal kaynak temini için çalışan şirketler var.
6. Hayvansal üretimde kalite için çeşitli analizler yapan laboratuarlar var. Hayvancılık alanında neler yapılabilir sorusunun cevabı bu şekilde özetlenerek ana başlıklar halinde sırlanabilir. 
 
Ancak hangi alanda iş yapılabileceği, tamamen girişimcinin özellikleri, tercihleri, koşulları ve imkânları ile sınırlıdır.  
1.Çünkü arıya alerjisi olan birinin arıcılık yapması imkânsız değilse de çok zordur.
2. Sınırlı kaynağı var ise ekonomik ölçeklerde sığırcılık yapmak zor olduğundan değer üretim alanların yönelmek daha sürdürülebilir yatırıma olanak sağlar.
3. Mevcut laboratuvar alt yapısına sahip birinin ise mevcut alt yapıyı kullanarak hayvansal ürünlerin analizlerine yönelmesi ile iş fikri başarılı olur.
4. hastanelere dezenfektan satanların hayvancılıkta dezenfektan işine kolaydır.
5. Çiftçilere gübre satan bir firmanın da gübre işleme işine girmesi kolaydır.
6. Galvanize boru üreten bir firmanın hayvan bölme demiri üretmesi kolay olacaktır.
Ama genel olarak hayvancılığın üretim aşamasındaki zorlukları bilip kolaylaştırıcı iş fikirleri sunabilenler kabul görecektir.  Ayrıca ithal etmek zorunda kaldığımız birçok alet-ekipman, araç-gereç ve mamul maddeleri ülkemiz iç kaynakların kullanarak üretime kazandıracak olan iş fikrileri de girişimcisini beklemektedir.  Hiçbiri yok ise, g uzmanlardan görüş alıp, ekip kurmak akılcı yol olacaktır. 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum