Prof Dr. Serap GÖNCÜ

Prof Dr. Serap GÖNCÜ

TOPLUM PİSKOLOJİSİ

ZİHİN ETKİLERİ

12 Temmuz 2018 - 12:51

Yeni fikirler "özgür ve dolu" zihinlerden gelir ve ham haline "hayal" denir. İşte bu beynimizde gerçekmiş gördüğümüz hayaller, sahip olduğumuz veya sonrasında edineceğimiz  ancak aralarında ilişki kuramadığımız iki veya daha çok düşünceyi yeni bir biçimde yeniden birleştirme halidir. Bir hayalin hayal olmaktan çıkıp üretime uygulamaya  sonuca doğru ilerlemesi ise bilgi desteği ve birikimle olur o zamanda hayal artık fikir anlamı taşır. James Web Young fikri “Eski unsurların yenilikte birleşimi" olarak tanımlaması bundandır. Geçmişte örnekleri çoktur,  o zamanlar mevcut olan metal para kesme makinesi ile üzüm sıkma presini birleştirip matbaa’yı bulan Gutenberg  buna en iyi örnektir.

Gençlerimizde hayal kurma çoktur, hayalin hayata geçişinde yaşanan kırılmalar nedeniyle hayallerinden ve hayal kurmaktan vazgeçerler. İlk önce hayaline dair korkuları vardır. Cesareti yoktur. kendi içinde kurgular yapıp durur. İnsanın sonuca varması ilk adımla başlar ve o ilk adım olumsuz bir bakış, bir yaklaşım, bir sözle engellenirse bir daha asla ortaya çıkmayabilir.

Hayallerin gerçeğe dönüşmesinde ilke engel hayal kurmanın engellenmesidir. İkinci engel ise tüm olumsuz koşullara rağmen hayal kurabildi ise bunu dışa yansıması insanlara anlatmasında, çevresini  u hayaline ikna etmesinde sıkıntı duyar ve belki de cesaret bulup hiç konuşamaz. Bazıları da bu aşamayı geçip konuştuğunda aldığı olumsuz tavır, cevaplar ve yorumlar nedeniyle vazgeçerler. Çünkü toplumumuzda genel yaklaşım, "sen hayal kur bak, elalem neler yapıyor" yaklaşımıdır. Bundan 20 yıl kadar önce hayal kurmak, hayalcilik hayalperestlik kabul gören bir özellik değildi, ancak günümüzde önemi biraz biraz anlaşılır oldu. İşin adına da"inovasyon" dendi.  inovasyon; yenilikçi bir düşüncenin teknik bir icada veya ürüne dönüştürülerek ticarileştirilmesi veya yenilikçi tasarım denilebilr. İnovasyon farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları belirli bir alanda uygulayarak daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap bulmak amacıyla kullanılmaktadır. İnovasyonda kilit nokta ise bilgi oldu. Schumpeter “inovasyon” kavramını Yeni bir ürün / hizmet, Yeni bir üretim yöntemi /süreç, yeni bir örgütlenme biçimi  ve pazarlama yöntemi olarak dört gruba ayırmaktadır. Bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi ile inovatif bir çok çözüm üretildi. Mesela bir firmanın, beyin gelişiminde çok önemli olan Omega 3'ü yüksek düzeyde içeren yumurtalar üretmesi ve bunları çocukların ilgisini çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek şekilde özel paketlerde satışa sunması iyi bir inovasyon örneğidir. Coşgun (2012) gençlerin okul ve ders dışında %26,7'nin arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini, % 20'nin bilgisayar oyunlarıyla, %19,3’ü anne ve babaya yardım. %40 gibi büyük bir oranın ise evde TV izleyerek vakit geçirdiklerini bildirmektedir. TV izleyen gençlere TV'nin sizi etkilediğine inanıyormusunuz sorusuna ise %43,3’ü hayır cevabını vermiştir. Şimdi bir yanda özgür ve dolu zihin isteyen fırsat dolu bir dünya var, bir tarafta ise tek yönlü etkide bulunan bir faktör söz konusu.

Türkiye'de insanlar hayatları boyunca bir çok engellerle karşı karşıya kalır. Hatta bazen insanın kendisi, kendine frakına bile varmadan en büyük engeli oluşturur. Bu engeller, kişinin kendine olan inancının, güveninin ve cesaretlerinin kırılmasına ve büyük hayaller kurmasına engel olmaktadır. Oysa, başarılı insanların başarıları hikayeleri hep bir hayal ile başlamıştır. Ancak bu hayal için ortaya koydukları cesaret ve kendine inanç başarıyı getirmiştir. "Zihnimizi doğru bilgi ve hedeflerle besleyelim", o gerisini size, sürekli bunun için çalışıp bulup, söyleyecek hatta gösterecektir.

Coşgun (2012) Gençlerin Kimlik Gelişimi Ve Sosyalleşme Sürecine Televizyon Dizilerinin Etkisi (Sakarya İli Kocaali İlçesi Örneği). AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 28 Ocak – Şubat 2012 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum