Şevki Karabekiroğlu

Şevki Karabekiroğlu

SİYASET

Malazgirt (26 Ağustos 1071)

28 Ağustos 2017 - 21:14

1. Selçuk Bey Oğuz Yabgusu ile ihtilafa düşünce Kınık boyunu alıp Horasan Maveraünnehir taraflarına geldi.

2. Onların buradaki varlığı Gaznelileri rahatsız etti

3. Gaznelilerle hesaplaşmadan bölgede tutunamayacaklarını anladılar ve onlarla 1040 yılında Dandanakan'da çok zorlu bir savaş yaptılar. Bu savaş İran kapılarını araladı ve hiç değilse İran'da yaşayabilecekleri bir alan açtı.

4. Aile boy budun il tarzınde küçükten büyüğe doğru sıralanan örgütlü yapının içinde müthiş bir disiplin vardı. Bey veya Hükümdarın mensup olduğu ailenin Tanrısal yetkileri olduğuna inanılır, emirlerine mutlak itaat edilirdi. 

5. Aile egemenliği esas olduğu için hanedan bireyleri devleti müşterek yönetirlerdi. 

6. Devletin başında iki kardeş vardı Çağrı ve Tuğrul Bey. Asıl hükümdar Tuğrul Bey kabul edilmişti. 

7. Göçebelikten kurtulmak ve kalıcı bir yurt aramak için Çağrı Bey ve maiyetindeki beyler Anadolu içlerinde keşifler Yaptılar

8. Burası her bakımdan müsait bulundu. Bizans topraklarındaki bu yabancılarla Pasinler ovasında (1048) savaştı ve yenildi. Bu zafer Doğu Anadolu'nun hakimiyetini bize verdi.

9. Beylerin Anadulu içlerine yaptığı akınlar ve ele geçirdiği topraklar Bizans'ı tedirgin etti.

10. Kral Roman Diyojen tahminen 150 binlik bir ordu ile Selçukluların üzerine yürüdü. Bu sırada ölen Tuğrul Bey'in yerine Çağrı Bey'in oğlu Alparslan Hükümdar olmuştu. Emrinde yaklaşık 60 bin asker vardı.

11. Alparslan bu orduyu Malazgirt ovasında karşıladı.

12. İslam dünyası adına çok kritik bir eşiğe gelinmişti.

13. Diyarı Küffar sayılan Bizans topraklarına doğru fetihler yayılacak ve topraklar Diyarı İslam olacaktı. Hemde son yarım asırdır kendilerine yer yurt arayan Selçukluların bu yarasına melhem olacaktı.

14. Anadolu'da ağırlıklı olarak Rumlar ve Ermeniler yaşıyordu. Bu iki millet arasındaki çekişmeler yüzünden Anadolu harap ve bitap düşmüştü. Nüfus azalmıştı.

15. Taraflar karşılaşmadan önce elçiler geldi gitti ama bir işe yaramadı. Kral antlaşmayı Rey'de yaparım diyerek şımarık bir eda ile Selçuklu başkentine kadar yürüyeceğini ima ediyordu.

16. Türk milleti için de İslam Ümmeti için de bir hayat memat meselesi haline gelen bu savaş öncesi bütün alimler evliyalar ve tarikatlar dua seferberliği başlatmıştı. Bağdat halifeside bu yolda emir yayınlamıştı. 

17. Üzerine aldığı sorumlulğun farkında olan Alpaslan bu savaşa şehit olmak niyetiyle girdiği için üzerine beyaz bir kıyafet giymiş ölürsem kefenim olsun demiştir.

18. Kalabalık ordu Kibirli komutan akılsız strateji Rumları perişan etti. Alparslan meşhur turan taktiğini uygulayarak koca orduyu peşine düşürdü. Tüm beyler ve birimler aldıkları emri eksizsiz yerine getirdiler. Bu stratejinin başarı şansı emir komuta halkasının iyi kurulmasıydı. Bu başarıldı. 

19. Bizans ordusundaki Türk asıllı paralı askerler olan Uzlar ve Peçenekler savaştıkları tarafın Türk oduğunu anlayınca bizim tarafa geçti.

20 Alparslan savaştan önve orduyu motive etmek için bir konuşma yaptı.

"Burada Allah'tan başka bir sultan yoktur; emir ve kader tamamiyle O'nun elindedir. Bu sebepten benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz."

Askerler heyecanla, hep bir ağızdan; "Asla emrinden ayrılmayacağız!" diye haykırdılar. Alparslan konuşmasına böyle devam etti:

"Ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun, Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Ey askerlerim ve kumandanlarım! Daha ne zamana dek biz azınlıkta düşman çoğunlukta olmak üzere, böyle bekleyeceğiz. Düşmanı yenersek arzu ettiğimiz netice olacaktır. Yoksa şehit olarak Cennete gideceğiz. Beni izlemek isteyenler gelsinler. Geri dönmek isteyenler serbestçe dönsünler. Onlara hiçbir ceza verilmeyecektir. Bugün burada ne emreden bir sultan, ne de emir alan bir asker vardır. Ben de sizlerden biriyim ve sizinle birlikte savaşacağım."

21. Zafer kazanıldı. Tarihin bundan sonraki akışına yön verecek çok önemli bir eşik aşıldı. Bu zafer Anadolu kapılarını bize açtı. Beyler maiyetlerindeki askerlerle Anadolu içlerine daldılar. Fethettikleri toprakları yarı otonom idaresi kılıç hakkı olarak kendilerine verildi. Böylece Anadolu Selçukluları, Danişmendler, Artuklular, Mengücekler gibi beylekler ortaya çıktı.

22. Türklerin geleneksel fetih yürüyüşü hep batıya doğrudur.

23. Bu fetih batıya doğru yürüyüşün kilidini açtı. Selçuklular tarafından Anadolu'ya taşınan İslam sancağı Osmanlılar eliyle Balkanlara ve Avrupa'ya uzandı.

34. Anaduluyu iskanlaştırma İslamlaştırma faaliyetleri 100 yıl sürdü. Haçlılar sıranın kendilerine gelmesinden korkarak haçlı seferleri başlattılar.

35. Anadolu'yu elimizde tutmak için bütün bir Avrupa ile savaşmak zorunda kaldık. 1176 yılında Miryakefelon zaferi Haçlı Bizans ortak ordusuna karşı kazanıldıktan sonra artık her yerde Anadolu'ya Türkiye denmeye başlandı.

36. Anadulu'yu Müslümanlara kaptıran Haçlı dünyası asırlar boyunca elinden çıkan Hristiyan topraklarını yeniden alabilmek için adına " şark meselesi" dediği uzun vadeli bir planı devreye soktu. 

37. Batı dünyası bir zamanlar Hıristiyan toprağı olup da sonradan Müslümanların eline geçmiş olan tüm topraklarını kurtarmak ve yeniden buraları Hıristiyan memleketi haline getirmek için kendisine önemli bir hedef koymuştur. Tarihte “makro plan" denilen bu tür hedeflerin gerçekleşmesi uzun zaman alabilir ama genellikle vazgeçilmez. 

1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’nun Türklerin eline geçmesi üzerine haçlı seferleri başladı. Amaç Anadolu’yu yeniden almaktı. Yüzyıldan fazla süren bu seferler Türkleri Anadolu’dan çıkarmadığı gibi sonraki yıllarda Avrupa topraklarına taşıdı. 17. Yüzyılın sonlarına kadar Avrupa kıtasının yaklaşık yarısı Türklerin eline geçti. 

Şimdiki kavganın sebebi sanırım anlaşılıyor

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum