Künye

Sahibi
BiMedya
 
Genel Yayın Yönetmeni
Emre KAYIRLI
Yazı İşleri Müdürü
 
Görsel Koordinatör
 
Reklam Yayın Müdürü
 
Hukuk Danışmanı
 
İletişim bilgileri
Adres
 
Genel Bölge Koordinatörü:
 
Marmara Bölge Koordinatörü:
 
İç Anadolu Bölge Koordinatörü:
 
Eğe Bölge Koordinatörü:
 
Akdeniz Bölge Koordinatörü:
 
Karadeniz Bölge Koordinatörü:
Doğu ve Güney Anadolu Bölge Koordinatörü: