Yeni Dünya vakfı kimdir? Mahmut Göksu kimdir?

Bihavadis editörleri ve yazarları ile yapılan yeni dünya vakfı röportajı

Yeni Dünya vakfı kimdir? Mahmut Göksu kimdir?
Editör: Emre KAYIRLI
24 Ağustos 2019 - 19:28

SORULAR
 
Mahmut GÖKSU kimdir?
Mahmut Göksu, 1959 Yılında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğdu. İlkokulu ilçesinde, orta ve lise öğrenimini
Gaziantep'te tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1981 yılında mezun oldu. Tekirdağ Çorlu Lisesi'nde öğretmen olarak başladığı meslek hayatına daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak Siverek, Çemişgezek ve Eminönü İlçelerinde Vaiz ve Müftülük görevlerinde bulundu. Askerlik hizmetini K.K.T.C'de Yedek Subay olarak tamamladı. Ocak 1988-Haziran 1990 döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde ihtisas gördü. Nisan 1993-Kasım 1995 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi olarak yurt dışında (Belçika'da) görev yaptı. Yeni Dünya Vakfı ve İstanbul Adıyamanlılar Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyesidir. Halen Yeni Dünya Vakfı Başkanlığı ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkez Yüksek Müşavere Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde Adıyaman Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi 21-22. Dönem Adıyaman Milletvekilliği yaptı. İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır.  
 


Yeni Dünya Vakfı’nda bahseder misiniz? Vakfın diğer vakıflardan farkı nedir?
1996 yılında kurulan vakfımızın amacı; öncelikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, yeniliklere açık, münevver birer şahsiyet olmalarını sağlayarak, milletimizin huzur içerisinde kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Kurulduğu günden itibaren gençlik odaklı çok sayıda; eğitim, kültür, sosyal faaliyetlerin yanı sıra, çeşitli paydaşlarla projeler üretmekte, tarihimize ve medeniyetimize hizmet edecek çalışmalar yapmakta ve insan inşa etmenin gayretini ortaya koymaktadır.


Son yıllarda başlayan yurt hizmetlerimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Bursa, Kırıkkale ve Gümüşhane’de devam etmektedir. Vakfımız yurtlarında kalan 1000’in üzerinde öğrenciye beslenme ve barınma imkanı sunmaktadır.
 


Ayrıca vakfımız kurulduğu günden bugüne burs hizmetlerini yürütmekte olup, sizlerin de kıymetli destekleriyle 2018-2019 öğretim yılında 1000’e yakın öğrenciye burs imkanı sağlamıştır.
 
Diğer vakıflardan fark demesekte Yeni Dünya Vakfı’nın en büyük özelliği kapılarının herkese açık olması, şeffaflığı ve tüm çalışmlarınınhasbilik duygusuyla götürmesidir. En büyük sermayesi de samimiyetidir.
 

Şahsınız ve vakıf olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Vakıf faaliyetlerimizi bir önceki soruda yanıtladım, şahsım olarak da tam zamanlı vakıf faaliyetlerinde bulunuyorum.
 
Yeni Dünya Vakfı kısa vadede nasıl büyüdü ve geleceğimizin emaneti gençlerimiz için ne gibi projeleriniz var?
Yeni Dünya Vakfı 1996 yılında kurulan köklü bir vakıftır. Dolayısıyla vakfımız gençlik ve serpilme dönemindedir. İki sene sonra çeyrek asrı devirecek olan vakfımız olgunluk ve meyve dönemine başlayacaktır. Bu hizmetlerde mekan önem arz etmektedir, Hz. Peygamber (a.s) Mekke’den Medine’ye geldiği zaman önce mekan sorununu çözdü çünkü harekatın bir merkezi olması gerek. Biz de İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde mekan sorununu çözdükçe faaliyetler büyüyor ve vakıf kökleşiyor. Son 7-8 yıldır tam zamanlı mesaimiz, oturtmaya çalıştığımız kadro sayesinde hamdolsun alınması gereken mesafeleri kısa zamanda aldığımızı dostlar söylüyor.
 
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için çalışan vakfımız burs, yurt ve kamp faaliyetleri dışında çeşitli ihtisas alanlarında yüzlerce faaliyet düzenlemektedir. Vakfın öncelikli hedef kitlesi lisans ve lisansüstü yükseköğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere eğitimin her seviyesinden gençlerdir. Dolayısıyla, faaliyet alanlarının özünü bu hedef kitlenin temel istek ve ihtiyaçları oluşturmaktadır. Bu çerçevede aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte faaliyet alanlarımızı şu şekilde sıralandırabiliriz;
 


Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetleri: Yurtlarda kalan veya kalmayan öğrencilere hitap eden, hem genel içerikli hem de çalışma ve uzmanlık alanlarına göre farklı etkinlikler, ulusal ve uluslararası konferans, seminer, münazara, panel, sempozyum, sergi gibi her türlü ilmi, dini ve kültürel toplantılar tertip etmek.
 
Ayrıca yapılan nitelikli araştırmaları desteklemek,  kabiliyet ve ilgilerine göre gençlere her derecede tahsil imkânı sağlamak; her kademeden eğitim müessesine girmeye hazırlamak; ücretli-ücretsiz muhtelif kurslar, dershaneler, sanat kursları ve eğitim merkezleri açmak.
 
Yurt Faaliyetleri:  Hali hazırda 6 ilde kız-erkek öğrenci yurtlarımızda beslenme ve barınma ihtiyacına yönelik yurt imkanı sunmak. Yurdu barınma ile birlikte eğitim, kültür ve sair çalışmalar için de kullanmak.
 
Burs Çalışmaları: Lisans öğrencileri ağırlıklı olmak üzere eğitim-öğretimin her seviyesinde yer alan gençlere burs vermek.
Mentörlük: Öğrencilerimizin gelişim, kariyer ve sorunlarıyla daha yakından ve sürekli ilgilenip, yardımcı olabilmek amacıyla, tecrübeli gönüllülerden oluşan bir mentörlük hizmeti sunmak. Bu kapsamda İhtisas Fikir Grupları, Biz Bir Aileyiz (BBA) vb. projeleri buna örnek gösterilebilir.
 
Kamplar : Vakıf aidiyetlerini artırmak,  gençlerimize gönül diliyle dokunabilmek, zihnen ve bedenen daha sağlıklı yetişmelerini sağlamak, birbirleriyle sosyalleşmelerini adına,  kız ve erkek öğrencilerimize ayrı ayrı kamplar tertiplemek. Bu kamplarda tatil, spor, sosyalleşme ve eğitim fonksiyonlarını bir arada sunmak.
 
Yurt içi- Yurt dışı Kültürel Geziler: Kamu-Özel/STK işbirliği kapsamında gençlere yönelik kültürel geziler düzenlemek.
 
Araştırma ve Proje Geliştirme : Kamu-Özel/STK işbirliği ile gençlere yönelik eğitsel, kültürel, sosyal, sportif  faaliyetler, konferanslar ve sürdürülebilir projeler üretmek veya üretilen projelere destek vermek
 
İletişim ve Yayıncılık:  Ticari bir yayıncılık faaliyetine dönüşme gayesi gütmeden, sahip olduğu insan kaynaklarının sunduğu imkanları değerlendirmek ve fonksiyonlarını güçlendirmek adına, yazılı, görsel ve interaktif çalışmalar da dahil olmak üzere, iletişim ve yayıncılık faaliyeti yapmak veya destek vermek.
 
Adıyaman’da yaptığınız faaliyetleri duyduk, araştırdık, sizlerden de detaylı bir şekilde duymak dinlemek isteriz?
Milletvekilliğim sürecinde Adıyaman’a birçok hizmetin gelmesinde hamdolsun katkımızın olduğunu söyleyebilirim. AK Parti iktidarı döneminde bu hizmetleri illere, ilçelere götürmek belki daha kolay oldu ama biz Adıyaman’a iktidarımızın ilk dönemlerinde bunları taşıma fırsatı yakaladık.
-Bundan 12 sene önce ancak belirli illerde olan doğalgazın, Adıyaman merkez ve 3 ilçeye gelmesini sağladık. (Kahta, Besni, Gölbaşı)
-Kahta, Besni ve Gölbaşı’na organize ve küçük sanayi sitelerinin yapımına başlanması veya tamamlanması.
-Bugün gururumuz olan Nissibi Köprüsü’nün yapılması. (Yatırım aşamasına kadar süreç tarafımca takip edildi daha sonra tamamlandı.)
-Büyük SahabiSafvan Bin Muattal’ın kamuoyuna tanıtılması, türbe ve külliye yapımında büyük gayretlerimiz oldu.
-Adıyaman ve ilçelerine değişik etaplarda toplu konutların yapılması, beraberinde bilabedel okul ve camilerin yapımı.
-İlçelerimize yapılan yurt, okul, camii ve altyapıda önemli desteklerin sağlanması.
-Karayolları, KÖYDES, DSİ, vakıflar nezdinde il ve ilçelerde yapılması gereken hizmetleri başlatmak veya tamamlamak. Mesela yıllardır harabe bekleyen Besni Kurşunlu Camii ve Adıyaman Kab Camii’nin restorasyonu dönemimizde başladı ve bitti.
 
Milletvekilinin 2 görevi vardır, yasama ve denetim. Denetim görevi millet adına iktidarın yaptığı işleri sorgulamak ve denetlemek üzere muhalefetteki partilere düşmektedir. Milletvekilliğimin ilk dönemi muhalefette geçti, bu süre zarfında TBMM resmi tutanaklarına göre 21. dönemde 352 adet sözlü, yazılı soru önergeleriyle ve meclis konuşmalarıyla sadece ilimin değil partimin sorumluluğunu verdiği Ağrı ve Sinop’un sorunlarını da dile getirdim. Milletvekilliğimin 2. dönemi olan 22. dönemde ise partimiz iktidara geldi ve icraat dönemimiz başlamış oldu. 
 
Sayın Başkan, özellikle yerel seçimlerde STK’ların statüsü çok konuşuldu siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
 
Sivil toplumun gelişmesi ve güçlenmesi amacıyla son yıllarda yasal ve idarî önemli adımlar atılmıştır. Yapılan çalışmalar zamanla meyvelerini vermiş, sivil toplum kuruluşlarının sayısı artmış, hizmet sahaları genişlemiş ve bunun bir sonucu olarak sivil toplum kuruluşları daha fazla hizmet edebilme imkânına kavuşmuştur.
 
Vakıflar, çok yönlü faaliyetleriyle geçmişte ve günümüzde üstlendikleri misyonla sivil toplum kuruluşları arasında ayrı bir öneme sahiptir. Bizim medeniyetimizde vakıflar İslâm’ın yardımlaşma ile ilgili emir ve prensiplerinden doğan, sosyal dayanışmanın en eski hukuki müesseselerinden biridir.
 
Son dönemde bazı vakıf ve dernekler üzerindeki algının olgunun önüne geçmesi, bir takım yanlışlıkların genele teşmil edilmesi özellikle de fetönün ihaneti bu olumsuzluğun tuzu biberi oldu. İnsanın olduğu her yerde yanlış olabilir, önemli olan kişi veya kurumların bu yanlışı görünce düzeltmesidir. Eleştiri ve istişare kanallarını açık tutmalı varsa bir yanlışlık ikaz ederek düzeltilmelidir yoksa bu büyük değerimiz bir takım algılara kurban edilmemelidir.
 
Vakıf; paylaşmaktır, başkasını düşünmektir, insanlığın derdini dert edinmektir. Vakıf; feragat, fedakârlık, diğergamlıktır. Bir başka ifade ile sosyal sorumluluk sâhibi olup, hayırlı işlere mal ve zaman ayırmaktır. “İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olan, malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır” düsturu vakıf medeniyetinin temelini teşkil eder.
 
Bu medeniyet iki temel değer üzerine yükselmiştir. Bunlar; bütün canlılara faydalı olarak sevgilerini kazanmak ve yapılan hayırlarla Allah’a yaklaşmaktır. Yeni Dünya Vakfı, geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu büyük medeniyetin kültürünü ve değerlerini geleceğe taşıma adına önemli görevler üstlenmektedir. Bu kadar büyük ve toplumsal sorumluluğu üstlenen vakıflarımıza sahip çıkmak, vakıf kültürünü gençlerle tanıştırmak ve geleceğe taşımak hepimizin üzerine görevdir.
 
 
31 Mart ve 24 Haziran seçimlerini nasıl değerlendirirsiniz? AK Parti büyükşehirleri neden kaybetti?
Tam zamanlı vakıf çalışmaları yaptığımdan dolayı siyasete çok fazla zaman ayıramıyorum, vakıf hizmetlerini de her türlü siyasi mülahazanın üstünden gördüğüm için bu konuda yorumu ben değil belki fiilen işin içinde olanların yapması daha doğru olur.
 
Bihavadis ile ilgili fikir ve görüşleriniz nelerdir?
Çalışmalarınızı inceledim; kültür ve sanat, siyaset, dünya, ekonomi, spor… ve diğer birçok alanda ekibinizle birlikte isminize yakışır içerikler hazırlıyorsunuz. Ayrıca birçok köşe yazarı da bu platformda çeşitli yazılar yazarak okurlarıyla buluşuyor. Genç ve dinamik çalışma ekibiniz de tüm bu süreçleri koordine ederek ortaya güzel işler çıkarıyor. Her birinizi ayrı ayrı kutlarım.
 
Bu güzel ve keyifli röportaj için teşekkür ediyor bundan sonra da başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum.
 
MAHMUT GÖKSU
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum