Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Nedir? Hayvancılık yapma hayaline destek...

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Nedir? Amacı Nedir? Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası Ne Kazandıracak? Kimler Başarı Sertifikası Alabilecek?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Nedir? Hayvancılık yapma hayaline destek...
Editör: Emre KAYIRLI
25 Kasım 2019 - 05:33 - Güncelleme: 25 Kasım 2019 - 06:34

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Nedir?

 

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere beli​rli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan, Banka – üniversite - kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programıdır.

Hayvancılık yapma hayaline destek...

 

Günümüz yoğun iş hayatından kaçmak isteyenlerin çiftlik kurma hayali vardır. Bu hayalin gerçekleşmesine bir destek de Ziraat bankası Genç Çiftçi Akademisi programı ile geldi. 2018 yılında Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi projesi ile gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere bazı konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası – üniversite - kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programı başlattı. Bugüne kadar Adana''da  seracılık ve süt sığırcılığı kursları tamamlandı. Ancak ülke et ve süt gereksinmesinin sadece sığırcılık yolu ile karşılanması mümkün değil. Mutlaka alternatif yetiştiriciliğinde üretime beklenen katkıyı sağlaması gerekir. Çünkü hayvancılık sektörü Türkiye’de, nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, tarımsal işsizliğinin azaltılarak köyden kente göçün önlenmesi gibi ekonomik ve sosyal açılardan stratejik bir öneme sahiptir

Türkiye'de toplam süt üretimi, 2017 yılında bir önceki yıla göre %12 artarak 20 milyon 700 bin ton olarak gerçekleşmiş büyükbaş hayvan sayısı %13,2 artışla 16 milyon 105 bin baş, küçükbaş hayvan sayısı ise %7,2 artışla 44 milyon 312 bin başa ulaşmıştır. Ancak işletme ölçeklerimiz halen ekonomik düzeylere ulaşabilmiş değildir. TÜİK verilerine göre; 2017 yılında 1-4 baş arası büyükbaş hayvanı olan işletmelerin oranı yaklaşık %60’dır. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde ise 20-49 baş arası hayvanı olan işletme oranı %25.3, 150-299 baş arası hayvanı olan işletme oranı ise sadece %5.6’dır. Bu nedenle de ortalama hayvan başına verimlerde çok düşük olarak geçekleşmektedir. Aslında Ziraat bankası Genç Çiftçi Akademisi programında eğitim konularında  süt sığırı yetiştiriciliğinin yanı sıra, sığır besiciliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği, örtü altı tarımı, mantar yetiştiriciliği gibi konularda başvuruya açık.  Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi  Ankara, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Kayseri, Kırşehir ve Tekirdağ’da düzenlenecek eğitim programları için başvuru almaya devam ediyor. Bu illerdeki eğitimler de üniversitelerin iş birliği ile kısa süre içerisinde başlatılabilmekte. Ülke tarımının geleceğini yine gençler kuracaktır. Türkiye nüfusu genç. 31,5 civarında ortalama bir yaş var ancak tarım sektöründe yaş ortalaması 52. ülkemizin genç nüfusunun biran önce bu sektöre sahip çıkarak üretime kazandırması gerekiyor. Ziraat Bankasının başlattığı bu proje ile gençlerin hem tarım sektörüne kazandırılması hem de tarım sektörüne yeni ufuklar kazandırılması yeni neslin bu alana da sahip çıkması ile olacaktır.  

Türkiye'nin her yerinden ülke et ve süt gereksinmesine üretim yaparak katkı vermek isteyen 18-30 yaş arasında, asgari lise mezunu gençler katılabiliyor. Tamamen ücretsiz olan Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, ihtiyaç duyan katılımcılara ücretsiz konaklama imkanı sağlıyor ve günlük yemek giderlerine de önemli katkı yapıyor. Katılımcılar ayrıca eğitim süresi boyunca ücretsiz olarak hayat ve sağlık sigortasına da sahip oluyor. Bu kurslara katılan gençlerin edindikleri bilgilerle yatırım yapma veya yatırımlarını büyüterek bu gençlerin birçoğunun da hayvancılık ve tarım sektöründe girişimde hayvancılık örnek model olabilirler. Ülkemizde artık ne kadar üretim yapıldığı değil tarım ve gıdadan ne kadar hasıla elde ettiği önemli hela gelmiştir. Bunun için yalnız üretmek değil üretilen ürünleri işleyerek ticari mala dönüştürerek pazara sunmak gerekiyor. 

Sonuç olarak ülke et ve süt gereksinmesinin karşılanması için koyun, keçi, tavşan, deve kuşu, kaz ördek, hindi gibi birçok alternatif yetiştiricilik alanlarının da üretime kazandırılması gerekiyor. Oysa Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisinde başvurular sığır türü ile sınırlı kalmıştır. Üstelik sayılan diğer alanlar daha az maliyetle daha kısa sürede sonuç alınabilecek üretim dallarıdır. Bu nedenle diğer hayvansal üretim alanlarındaki kurslarında üretime katkısı çok olacaktır.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, Başvuru Şartları Nelerdir?

 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

 • Türkiye'de yerleşik olmak

 • 18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak

 • Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek

 • Asgari lise mezunu olmak

 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak

 • Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak

 • Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak

 

Başvurularda Kimlere Öncelik Verilecek?

 • Kadın çiftçiler/çiftçi adayları

 • Tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunları

 • ​Ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlar

Eğitim Süreci Nasıldır?

 

Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır.

Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası'nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir. Azami üç hafta sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde ve/veya ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde yapılacaktır.

Her biri 20 kişilik sınıflar halinde düzenlenecek eğitimler haftanın altı günü devam edecek ve devam zorunluluğu bulunacaktır. Teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda katılımcılar sözlü/yazılı sınava tabi tutulacaktır.

Eğitim ücretli mi?

 

Eğitim için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Tüm eğitim ve eğitim materyalleri ile ilgili masraflar Ziraat Bankası tarafından karşılanmaktadır.*

(*)Eğitim boyunca katılımcılara belirli miktarda yemek ücreti ödenecek, konaklama ihtiyacı olması halinde anlaşmalı otellerdeki konaklama giderlerine katkı yapılacak ve eğitim süresince ücretsiz olarak hayat ve sağlık sigortası yaptırılacaktır.

Hangi Konularda Eğitim Verilecek?

 

Eğitim konularının, ülkemizde özellikle kaliteli yatırıma, üretime ve ara elemana ihtiyaç duyulan alanlar olması hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak Büyükbaş Süt Hayvancılığı konusunda eğitimlere başlanacak daha sonra farklı konularda da eğitimler düzenlenecektir.

Eğitimin İçeriğinde Neler Var?

 

Eğitim boyunca akademik bilgilerin yanısıra ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik pratik bilgiler verilecek ve konularında uzman kişilerin katılımı ile eğitimler desteklenecektir.

Üretim Konusuna Özel Teknik Bölüm

 
 • Faaliyetin tanıtımı

 • Faaliyetle ilgili (bitki, hayvan, bina, makine ekipman vb.) unsurlar

 • Yatırım ve iş süreçleri ile bunların yönetimi

 • Üretim, pazarlama, satış zinciri, gıda güvenliği

Ortak Konular

 
 • Yatırım analizi ve yatırım kararı verilmesi

 • Finansal okuryazarlık

 • Finansman (kredi – teşvik – hibe ve destekler)

 • İşletme/çiftlik yönetimi ve kayıt sistemi

 • Tarım sigortaları

 • Ortak iş yapma kültürü

Hangi Şehirlerde Eğitim Olacak?

Program Ankara’da başlamış olup Bursa, Adana, Antalya, İzmir, Kayseri, Tekirdağ ve Kırşehir illeri için de başvurular alınmaktadır.

Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası Ne Kazandıracak?

 

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası, Ziraat Bankası ve eğitimi veren üniversitenin onayını taşıyacaktır. Bu yönüyle her şeyden önce programı başarıyla tamamlayıp, Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler için hayat boyu önemli bir referans olma niteliği taşımaktadır.

Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler, kendi yatırımlarını yapmak için Ziraat Bankası'nca uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanarak yatırım yapmak suretiyle kendi işletmelerine sahip olabilecektir. *Yeni yatırım yaparak kendi işletmesini kurmak için, Başarı Sertifikası almaya hak kazanmış en az iki Genç Çiftçinin birlikte yatırım yapması gerekmektedir.

Aile işletmesinde ya da kendi adına mevcut işletmesinde tarımsal faaliyet yapmakta olan ve Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler de işletmelerini geliştirmek için Ziraat Bankası tarafından uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanabileceklerdir.*

Bir tarım işletmesinde çalışmak isteyen gençler ise Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası'nın referans özelliği ile çiftliklerde iş bulabilme imkanına kavuşabileceklerdir.

(*) Bankaca sunulan kredilerden, Ziraat Bankası'nın esas ve usullerine göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunanlar yararlanabilecektir.

Kimler Başarı Sertifikası Alabilecek?

Katılımcılar teknik eğitim ve staj sırasında/sonrasında yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak, programı başarı ile tamamlamaları halinde Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası almaya hak kazanabileceklerdir.

Genç Çiftci Kredisine başvurmak için link 

Detaylar linki:  https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim/genc-ciftci-akademisi

 

Hemen Başvuru Linki:  https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim/tarim-basvuru


YORUMLAR

 • 0 Yorum