Kübra ÜLKÜ

Kübra ÜLKÜ

İSLAMİ

LİBYA’NIN ÇÖL KAPLANI ŞEYH ÖMER MUHTAR ALEYHİRRAMEH VE GUFRAN

16 Eylül 2020 - 18:50


İtalya Libya'yı 1912'de işgal etti. 
Fakat muhteşem bir halk direnişiyle karşılaştı, tam hakimiyet sağlaması 20 sene sürdü. Direnişin önderi Senusi/Sunusi şeyhi  çöl aslanı lakablı Ömer Muhtar 73 yaşında (1858-1931) 89 yıl önce (16 Eylül 1931) bugün idam edildi. 

❝Ben her isteyenin böyle kolayca yutabileceği bir lokma değilim… Beni kimse imanım, davam ve cihadımdan alıkoymayacaktır. Allah onların iştahlarını kursaklarında bırakacaktır.❞

‎❝Allah, bana küffara karşı Cihad emretti. Ben bu ibadeti yerine getirdim. Zafer veya mağlubiyet beni alakadar etmez. O, Allah'ın bileceği bir iştir.❞

‎❝Biz asla teslim olmayız.Ya kazanırız,ya ölürüz.Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince, ben cellâtlarımdan daha uzun yaşayacağım❞ 
‎(Ömer Muhtar Rahmetullahi Aleyh)

Mürşid Ömer Muhtar Rahmetullahi Aleyh’i Tanıyalım

Senûsî tarîkatı, 19. yüzyılda Kuzey Afrika’da teşekkül etmiş, sömürgeci güçlere karşı Afrikalı Müslümanların soluğunu daima diri ve taze tutmuş bir ekoldür.

Merhum allâme Ebu’l-Hasen en-Nedvî (Rahmetullâhi Aleyh) “Hakiki Tasavvuf” adlı eserinde, Senûsîliğin tasavvufla cihâdı, mücâhedeyle mücâdeleyi birleştirmenin en parlak örneklerinden biri olduğunu dile getirmektedir.
İşte Libya’da 1860’larda dünyaya gelen Ömer Muhtar (Rahmetullâhi Aleyh), ilim tahsilini bölgede etkin olan bu Senûsî tarîkatına mensup medreselerde tamamladı.
ÖMER MUHTARIN DESTANSI CİHADI
Ömer Muhtar (Rahmetullâhi Aleyh), 1899 yılında Çad’da Fransızların sömürge ve misyonerlik çalışmalarına karşı silahlı mücadeleye girişti. İtalya, 1911’de Libya’nın işgalini başlatarak Trablus ve Bingazi’ye saldırdı. İtalyan kuvvetleri bölgedeki Osmanlı güçlerinden teslim olmalarını talep etti ancak Osmanlı birlikleri bunu reddederek Libya yerel savunma birlikleriyle iç kesimlere çekilip İtalyanlara karşı mücadele etti.
Çöl Aslanı Ömer Muhtar (Rahmetullâhi Aleyh)
Osmanlı birlikleri, çıkan Balkan Savaşı sebebiyle Anadolu’ya geri dönerken, İtalyanlar Trablusgarp vilâyetine bağlı Trablus, Fizan ve Sirenayka bölgelerini ele geçirdi. 
Ömer Muhtar (Rahmetullâhi Aleyh), coğrafyayı yakından tanıması vesilesiyle ve stratejik savaş taktikleriyle İtalyanları büyük hezimetlere uğrattı. Savaşlardaki başarılarıyla “Çöl Aslanı” lakabını alan Ömer Muhtar (Rahmetullâhi Aleyh), ilerlemiş yaşına rağmen İtalya’ya karşı 22 yıllık mücadelesi boyunca birçok işgal valisini mağlûbiyetlerle ülkesine geri gönderdi.
1930 yılında Mussolini tarafından bölgeye vali olarak atanan General Radolfo Graziani, Ömer Muhtar (Rahmetullâhi Aleyh) ve mücahidlerinin direnişini kıramayacağını anlayınca farklı bir yol izledi. 
 Cebel Ahdar bölgesindeki yaklaşık 100 bin kişilik sivil yerel halk, sahil şeridindeki toplama kamplarına getirildi ve Mısır sınırı da kapatılarak Libya direnişçilerinin destek hattı kesildi. Ömer Muhtar (Rahmetullâhi Aleyh)’in liderliğini yaptığı Senûsî birlikleri mücadelesine devam etti ancak yerel halktan İtalyanlarla iş birliği yapanların ihaneti ve İtalya hava kuvvetlerinin yoğun  saldırıları neticesinde, 11 Eylül 1931’de Slunta bölgesinde pusuya düşürüldü yaralı bir şekilde yakalandı. 
İtalyan güçleri tarafından Slunta savaş esirleri kampında çıkarıldığı sözde mahkeme tarafından idama mahkûm edildi 16 Eylül 1931’de 73 yaşında idam edildi.
Rabbim hak yoldaki mücadelesi vesilesiyle makamını Ali kılsın tarafımızdan hayır ile mükafatlandırsın ruhu için el Fatiha 
İşte tarikat budur diriltir insanı ruhen ve bedenen hal davası adına ölürken. 
Bu gibi hak yolda ki gerçek mutasavvıf zatlar bilinmez anlatılmaz müteşeyyihler yani şeyh olmayıp şeyhlik taslayanlar parlatılır sahaya adeta atılır sonrada işte tarikat böyle batıldır denir. Böylece müminlerin enfüsi ve afaki düşmanlara karşı direnç gücü kırılır tasmasını düşmanına teslim etmiş bir toplum ortaya çıkarılır onlarda taviz verir dinlerinden, kolaylıkla vazgeçer dini milli değerlerlerşnden.
Nitekim bu gerçeği izhar sadedinde Merhum Rahmetli Ali Bayram Hoca Efendi şöyle demiştir:
‎"Hak tarikatları bozmak ve itibarsızlaştırmak için 400'e yakın sapık tarikat kuruldu bu ülkede. "