Kübra ÜLKÜ

Kübra ÜLKÜ

İSLAMİ

ALEMLERE RAHMET HAZRETİ MUHAMMED ‎ﷺ NAMUSUNU MUHAFAZA EDEMEDİK NE OLUR BİZİ AFFET!

26 Ekim 2020 - 19:28Hz. Peygamber’in hayatındaki insani ince detayları günümüz insanının anlayacağı dilden  yazılan eserler son derece önemli onları okumalı ve okunmasına vesile olmalıyız. 

O (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ins-cin, melek, hayvan bitki nebatat canlı cansız tüm mahlukata idi şefkati, rahmeti. Zira o rahmet peygamberiydi. Rabbisi onu medheyledi kitabı keriminde vasfeyledi:
“Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.”
(Tevbe:128)

“Biz seni ancak âlemlere rahmet olasın için gönderdik” (Enbiya:107) 

Cibril (Aleyhisselam) Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e ;
“Allah Teâlâ göklere, yere ve dağlara sana itaat etmeleri için emir verdi (dilersen sana eziyet edenlerin üzerine azap olarak inerler) .” deyince, Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem):
 “(Küfürlerinden dolayı hak ettikleri azabın) ümmetimden te’hir edilmesini istiyorum. Umulur ki onlar Allah Teâlâ’ya tevbe ederler.” buyurdu.

Sevgilinin sevgili zevcesi Aişe (Radıyallahu anha) bahsederken sevgilinin rahmetinden şöyle derdi :
 ” Rasulullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) iki şey arasında seçme durumunda kalsa daima onların en kolayını seçerdi.”
Yine ashabından İbn-i Mesud (Radıyallahu anh) onun rahmetini tanımlıyordu şu sözleriyle 
“Rasulullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bizlerin bıkmasından korktuğu için vaaz ve nasihatlerini (morallerimizin yerinde ve neşeli olduğumuz) zamanlarda yapardı.” (Buhari)
Aişe (Radıyallahu anha) bindiği deve zorluk çıkartınca devenin mahmuzlarını sertçe çekmeye devam edince Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) “Ya Aişe her zaman merhametli ol”  buyurdu. (Buhari)

DOSTUN DOSTUM DÜŞMANIN DÜŞMANIMDIR YA RASULALLAH!
‎"Ya Resûlallahﷺ, sana dost olana Allah celle celaluhu de dosttur.
‎Sana düşman olandan Allah celle celaluhu zaten berîdir..."

Peygamber Efendimize ‎ﷺ hakarete fiille tepki gösterelim. Fransızmı asla diyelim. En zararlısından başlayarak beri olalım onlardan!


İslâm'a, Rasulullah'a ‎ﷺ hakaret edilince hoşgörü gösterme yarışına girenlere dinî değerlerimize karşı sürdürülen hakaretleri sahiplenen zihniyetleri şiddetle kınıyor, tüm kardeşlerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum ve hatırlatıyorum!

O ‎ﷺ kuşu ölen çocuğa taziyeye giden merhamet Peygamberi ‎ﷺ aynı zamanda küfürde ısrar edip mukaddesata saldıranların cezasını veren bir adalet  timasli idi.
Rasûlullâh'ın ‎ﷺ emri ile Ahsâb-ı Kirâm,
Rasûlullâh'ı ‎ﷺ küçümseyip tahkir ettiği için Ka'b bin Eşref'i; Rasûlullah'a düşmanlık edip insanları kışkırttığı için Rafi' bin Sellam'ı; Rasûlullâh ‎ﷺ ve Ashâb'a hakaret ettiği için (kadın) Asma bint Mervan ve Ebû Afek'i öldürülmüştür.

Biz ne yapalım?

FRANSIZ MALI SATIN ALMAYACAĞIZ!
Başkan Erdoğan: 
“Milletime sesleniyorum sakın Fransız markalarını satın almayın. Nasıl ki Fransa'da Türk marka mallar satın almayın diyorlarsa ben de milletime sesleniyorum sakın Fransız markalar satın almayın.”

CB'nin bu ilanı Fransanın, yıllardır kan kusturduğu İslam Dünyasında da uygulacak, Fransız malları ciddi pazar kaybedecektir

Fransa şimdiden korkmaya başladı! 
FransızMallarınaBoykot
Fransız Dışişleri uyarıyor! 
"Ortadoğu ülkeleri, Fransız ürünlerinin boykot edilmesine izin vermemeli.” Fransız ürünlerinin boykot edildiği Ortadoğu ülkelerinin hükümetlerine çağrıda bulunarak buna izin verilmemesini istiyor.

Bu kadarı bile ürkütmüş demekki, ekonomik olarak zaten zor durumdaki Fransa’yı.

Libya Devlet Konseyi, Fransa'ya tepki olarak Total firmasıyla yapılan petrol anlaşmasının iptalini istedi. 

Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın geçen yıl BM'de yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi:

❝Peygamberimiz ‎ﷺ kalbimizdedir. O hakarete uğradığında bizi incitir. Hepimiz biliyoruz ki kalbin ağrısı fiziksel bir acıdan çok çok çok daha acı vericidir❞

Devlet reislerinin adalete uygun dini ve milli tutumları Allah katında çok faziletlidir. Buhari-i Şerif’te arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan biri olarak zikredilirler onlar. Onun için meşayıh hep onları takdir edip dua ederlerdi.
Sultân Abdulhamîd-i Sânî'nin Şeyhlerinden olan, o devrin meclis-i meşâyıh reisi, 
10 bin halîfe, 70 bin mürîd, 212 kitap bırakan Şeyh Seyyid Muhammed Ebû'l-Huda es-Sayyâdî Hazretleri şöyle buyurmuştur :
"Tüm ömrüm ve haysiyetim Sultân Abdûlhamid'in (r.a) yolunda fedâ olsun."
Keza Ali Haydar Efendi Hazretleri ezanı Arapçaya tahvil eden Adnan Menderes’e dua etmiş Seyyid efendi gibi aynı minvalde söz söylemiştir.