Prof Dr. Serap GÖNCÜ

Prof Dr. Serap GÖNCÜ

TOPLUM PİSKOLOJİSİ

Hayvancılık yapma hayaline destek...

25 Kasım 2019 - 06:35

Günümüz yoğun iş hayatından kaçmak isteyenlerin çiftlik kurma hayali vardır. Bu hayalin gerçekleşmesine bir destek de Ziraat bankası Genç Çiftçi Akademisi programı ile geldi. 2018 yılında Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi projesi ile gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere bazı konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası – üniversite - kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programı başlattı. Bugüne kadar Adana''da  seracılık ve süt sığırcılığı kursları tamamlandı. Ancak ülke et ve süt gereksinmesinin sadece sığırcılık yolu ile karşılanması mümkün değil. Mutlaka alternatif yetiştiriciliğinde üretime beklenen katkıyı sağlaması gerekir. Çünkü hayvancılık sektörü Türkiye’de, nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi, kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, tarımsal işsizliğinin azaltılarak köyden kente göçün önlenmesi gibi ekonomik ve sosyal açılardan stratejik bir öneme sahiptir
Türkiye'de toplam süt üretimi, 2017 yılında bir önceki yıla göre %12 artarak 20 milyon 700 bin ton olarak gerçekleşmiş büyükbaş hayvan sayısı %13,2 artışla 16 milyon 105 bin baş, küçükbaş hayvan sayısı ise %7,2 artışla 44 milyon 312 bin başa ulaşmıştır. Ancak işletme ölçeklerimiz halen ekonomik düzeylere ulaşabilmiş değildir. TÜİK verilerine göre; 2017 yılında 1-4 baş arası büyükbaş hayvanı olan işletmelerin oranı yaklaşık %60’dır. Küçükbaş hayvancılık işletmelerinde ise 20-49 baş arası hayvanı olan işletme oranı %25.3, 150-299 baş arası hayvanı olan işletme oranı ise sadece %5.6’dır. Bu nedenle de ortalama hayvan başına verimlerde çok düşük olarak geçekleşmektedir. Aslında Ziraat bankası Genç Çiftçi Akademisi programında eğitim konularında  süt sığırı yetiştiriciliğinin yanı sıra, sığır besiciliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği, örtü altı tarımı, mantar yetiştiriciliği gibi konularda başvuruya açık.  Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi  Ankara, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Kayseri, Kırşehir ve Tekirdağ’da düzenlenecek eğitim programları için başvuru almaya devam ediyor. Bu illerdeki eğitimler de üniversitelerin iş birliği ile kısa süre içerisinde başlatılabilmekte. Ülke tarımının geleceğini yine gençler kuracaktır. Türkiye nüfusu genç. 31,5 civarında ortalama bir yaş var ancak tarım sektöründe yaş ortalaması 52. ülkemizin genç nüfusunun biran önce bu sektöre sahip çıkarak üretime kazandırması gerekiyor. Ziraat Bankasının başlattığı bu proje ile gençlerin hem tarım sektörüne kazandırılması hem de tarım sektörüne yeni ufuklar kazandırılması yeni neslin bu alana da sahip çıkması ile olacaktır.  
Türkiye'nin her yerinden ülke et ve süt gereksinmesine üretim yaparak katkı vermek isteyen 18-30 yaş arasında, asgari lise mezunu gençler katılabiliyor. Tamamen ücretsiz olan Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, ihtiyaç duyan katılımcılara ücretsiz konaklama imkanı sağlıyor ve günlük yemek giderlerine de önemli katkı yapıyor. Katılımcılar ayrıca eğitim süresi boyunca ücretsiz olarak hayat ve sağlık sigortasına da sahip oluyor. Bu kurslara katılan gençlerin edindikleri bilgilerle yatırım yapma veya yatırımlarını büyüterek bu gençlerin birçoğunun da hayvancılık ve tarım sektöründe girişimde hayvancılık örnek model olabilirler. Ülkemizde artık ne kadar üretim yapıldığı değil tarım ve gıdadan ne kadar hasıla elde ettiği önemli hela gelmiştir. Bunun için yalnız üretmek değil üretilen ürünleri işleyerek ticari mala dönüştürerek pazara sunmak gerekiyor. 
Sonuç olarak ülke et ve süt gereksinmesinin karşılanması için koyun, keçi, tavşan, deve kuşu, kaz ördek, hindi gibi birçok alternatif yetiştiricilik alanlarının da üretime kazandırılması gerekiyor. Oysa Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisinde başvurular sığır türü ile sınırlı kalmıştır. Üstelik sayılan diğer alanlar daha az maliyetle daha kısa sürede sonuç alınabilecek üretim dallarıdır. Bu nedenle diğer hayvansal üretim alanlarındaki kurslarında üretime katkısı çok olacaktır.  

Program hakkında detaylı bilgi; https//www.ziraatbank.com.tr/tr/girişimci/tarim 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum